БИРДИКТҮҮ ТЕРЕЗЕ МААЛЫМАТ ТУТУМУ КР ТЫШКЫ СООДАСЫ ЧӨЙРӨСҮНДӨ

Информационная система "Единого окна" в сфере внешней торговли, представляющая собой комплекс программных, программно-аппаратных и аппаратных средств, методов и процедур, применяемых для составления, обработки, передачи, приема, хранения, проверки целостности электронных документов участниками взаимодействия в сфере внешнеэкономической и иной деятельности

ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ЕДИНОГО ОКНА ВЫ МОЖЕТЕ

РЕЕСТР РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВЫДАННЫХ ПОСРЕДСТВОМ ИСЕО

МААЛЫМАТ МААЛЫМАТЫ

 • "Авто Борбору" жоопкерчилиги чектелген коому

 • "Авто Лаборатория" жоопкерчилиги чектелген коому

 • "Автотехосмотр" жоопкерчилиги чектелген коому

 • Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги (АЧКжТЧМА)

 • "Ак-Суу Техосмотр" жоопкерчилиги чектелген коому

 • "Бишкек Авто Рент" жоопкерчилиги чектелген коому

 • "Бишкек Техосмотр" жоопкерчилиги чектелген коому

 • Ветеринардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция (ВКБМИ)

 • "Гранд Техосмотр" жоопкерчилиги чектелген коому

 • Жоопкерчилиги чектелген коом «Сертификация плюс»

 • Кадамжай райондук ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун санитардык-гигиеналык лабораториясы

 • "Кейджи лаб - Эксперт" жоопкерчилиги чектелген коому

 • Курулуш жана архитектура боюнча республикалык сертификаттоо борбору (КАБРСБ)

 • Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги

 • "Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгыгын техникалык багыттагы борбору" Мамлекеттик ишканасы

 • Кыргыз Республикасынын министирлер кабинетине караштуу этиль спиртин, алкоголдук продукцияны өндүрүүнү жана жүгүртүүнү контролдоо боюнча мамлекеттик агенттик

 • Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

 • Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаменти (ДКДжМБ)

 • Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу Байланыш тармагында жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча кызматы жөнүндө

 • Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги

 • "Кыргыз Техкароо" жоопкерчилиги чектелген коому

 • "МобиЛаб" жоопкерчилиги чектелген коому

 • "Мобильная Авто Лаборатория" жоопкерчилиги чектелген коому

 • "НарынТехосмотрСервис" Диагностикалык борбору жоопкерчилиги чектелген коому

 • Общество с ограниченной ответственностью "Азиаэлизом"

 • Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаменти (ОААжМСЭКД)

 • ОсОО "Межнациональный центр подтверждения соответствия"

 • ОсОО "ПраймСерт"

 • ОсОО "ПрофиЭксперт"

 • ОсОО "ЦСиИ"

 • Өсүмдүктөрдүн карантини боюнча департамент (ӨКД)

 • "СЕРВИССТАН" жоопкерчилиги чектелген коому

 • Сертификатоо боюнча орган «Бишкек ТСМБ»

 • Сертификаттоо органы «Бишкек Стандарт» ЖЧК

 • Сертификаттоо органы «Евразия Сертификат» ЖЧК

 • Сертификаттоо органы «Жалал-Абад ТСМБ»

 • Сертификаттоо органы «ИнтерСерт» ЖЧК

 • Сертификаттоо органы "КСК Альянс" ЖЧК

 • Сертификаттоо органы «Кыргыз Тест» ЖЧК

 • Сертификаттоо органы «Мегасерт» ЖЧК

 • Сертификаттоо органы «Нарын ТСМБ»

 • Сертификаттоо органы «Ош ТСМБ»

 • Сертификаттоо органы «Сапат-Тест» ЖЧК

 • Сертификаттоо органы «Сертификат-Перспектива» ЖЧК

 • Сертификаттоо органы «Сертификат-Плюс» ЖЧК

 • Сертификаттоо органы «Сертификат-Экспресс» ЖЧК

 • Сертификаттоо органы «Талас ТСМБ»

 • "Сокулук Техкароо" жоопкерчилиги чектелген коому

 • Соода-ѳнѳр жай палатасы (СЖП)

 • "Талас Стандарт" жоопкерчилиги чектелген коому

 • «Тех Центр» жоопкерчилиги чектелген коому

 • "Центр Техосмотра" жоопкерчилиги чектелген коому

 • "Элимпэкс Групп" жоопкерчилиги чектелген коому